Päivitetty: 3.8.2022

Tämä tietosuojaseloste on laadittu General Data Protection Regulation (jäljempänä ”GDPR”) – asetuksen mukaan. Tietosuojaselosteessa kerromme mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi surukoru.fi:n Verkkokauppaa ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä verkkokauppaamme tulkitsemme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

LeenaTyni (3275431-7)
Perkkiöntie 138
84100 YLIVIESKA

YHTEYSHENKILÖ

Leena Tyni
info@surukoru.fi

REKISTERIN NIMI

Surukoru.fi:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Keräämme asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja verkkokauppajärjestelmän asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia ja muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme verkkokaupan asiakkaan henkilötietoja surukoru.fi:n ja asiakkaan välisen:

 • Asiakaspalveluun ja asiakassuhteen ylläpitoon
 • Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen
 • Kampanjoiden ja tuotteiden markkinointiin
 • Liiketoimintamme kehittämiseen ja suunnitteluun

Asiakasrekisterin pitämisen perusteena on surukoru.fi:n ja asiakkaan tilauksen perusteella syntynyt asiakassuhde. Asiakassuhteen perusteella surukoru.fi:lle syntyy myös oikeus lähettää asiakkaalle sähköistä suoramarkkinointia, mikäli asiakas hyväksyy suoramarkkinointiluvan tilauksen yhteydessä.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Tallennamme verkkokaupan asiakkaasta seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaushistoria
 • Asiakasryhmä
 • Asiakasnumero

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto

Saamme verkkokaupan asiakasta koskevat tiedot asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Voimme kerätä, tallettaa ja päivittää tietoja myös muista surukoru.fi:n henkilörekistereistä.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kaikkia rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it- järjestelmätoimittajia. Verkkokaupan maksutiedot ovat Paytrail Oyj:n rekisterissä. Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Säilytämme henkilötietoja sähköisessä muodossa sekä paperilla.

Henkilötietoja käsittelevät vain ja ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja verkkokaupan työtehtävissään. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla EU-alueen sisällä, jonka valvonnasta on vastattu. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Verkkokaupan asiakkaan oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@surukoru.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/).


Evästeet

Käytämme verkkokaupassa evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkokauppaa ja sen tarjoamia palveluita. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.